Grønt Kystfartsprograms TOPPLEDERDEBATT

16. Februar 2017

Vi er i starten av det grønne skiftet – vi er på vei mot fornybarsamfunnet, selv om den perfekte erstatter for olje kanskje ikke finnes. Utfordringene og mulighetene er mange. Vi kommer til å se vinnere og tapere blant land, næringer og bedrifter. Norge har store næringsmessige, klima- og miljømessige muligheter og et stort potensiale for å lykkes. Men det skjer ikke uten enighet om konkrete aksjoner. 

  • Hvordan kan norske myndigheter og maritim næring sammen etablere tidlige markeder og tiltak slik at det grønne skiftet kan skje på en kostnadseffektiv måte?
  • Hvordan kan disse tiltakene gi Norge økt konkurransekraft, verdiskaping, sysselsetning og eksport?
  • Hvilken rolle kan ulike drivstofftyper spille i Norge og globalt?

Dette er kompliserte spørsmål som topplederdebatten adresserte. Presentasjonene finner du nedenfor.

 

Topplederdebatten Video

Se Topplederdebatten Video

 

Agenda topplederdebatt Grønt Kystfartsprogram

 

Styrker og svakheter ved forskjellige typer drivstoff - Bjørn Johan Vartdal

 

Gass som drivstoff Tor Arnesen Shell Topplederdebatten 16. feb. 2017 Grønt Kystfartsprogram

 

Drivstoffskiftet i maritim bransje_Kristian Lian Hafslund Nett Topplederdebatten 16. feb. 2017 Grønt Kystfartsprogram

 

Grønn skipsfart_Marius Holm Zero Topplederdebatten 16. feb. 2017 Grønt Kystfartsprogram

 

Hvordan skape markeder for grønne skipsfartstjenester Jon Rysst DNVGL Topplederdebatten 16. feb. 2017 Grønt Kystfartsprogram